Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AIZPUTES NAMI", reģ. Nr. 42103002652, juridiskā adrese: Atmodas iela 31, Aizpute, Dienvidkurzemes nov., LV-3456, 2023. gada 16. maijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar "Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikas" SPRK Nr.1/7 no 14.04.2010. Vienotie siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi Aizputes pilsētā, Cīravas, Kazdangas un Kūdras ciemos (bez PVN):

Tarifs Mērv. Aizputes pilsēta Cīravas ciems Kazdangas ciems Kūdras ciems
Jaunais vienotā siltumenerģijas tarifa projekts EUR/MWh 110,56 110,56 110,56 110,56
t.sk. ražošanas tarifs EUR/MWh 80,91 80,91 80,91 80,91
t.sk. sadales tarifs EUR/MWh 29,17 29,17 29,17 29,17
t.sk. tirdzniecības tarifs EUR/MWh 0,48 0,48 0,48 0,48
Spēkā esošais siltumenerģijas gala tarifs EUR/MWh 95,73 99,79 95,73 95,73
Izmaiņas pret spēkā esošo tarifu % 15,50% 10,80% 15,50% 15,50%

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2023. gada 1.oktobri.

Tarifa izmaiņas ir saistītas ar uzņēmuma SIA "AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS" reorganizāciju un pievienošanu SIA "AIZPUTES NAMI" un darbības zonas paplašināšanos.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var SIA "AIZPUTES NAMI", Atmodas iela 31, Aizpute, Dienvidkurzemes nov., LV-3456, iepriekš sazinoties ar SIA "AIZPUTES NAMI" tehnisko direktori Vēsmu Martuzāni, tālr. +371 63448140, e-pasts: info@aizputesnami.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var sūtīt arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr. 67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 16.06.2023., Nr.116, publikācijas Nr.: 2023/116.DA11 (https://www.vestnesis.lv/op/2023/116.DA11)