Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AIZPUTES NAMI", Reģ. nr. 42103002652, juridiskā adrese: Atmodas iela 31, Aizputē, LV-3456, 2023. gada 15. augustā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016. gada 14. janvāra lēmumu Nr.1/2 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika".

Piedāvātie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi:

 

Spēkā esošs ūdensapgādes pakalpojumu tarifs (bez PVN)

Spēkā esošs kanalizācijas pakalpojumu tarifs (bez PVN)

Piedāvātais

ūdensapgādes pakalpojumu tarifs

(bez PVN)

Piedāvātais

kanalizācijas pakalpojumu tarifs

(bez PVN)

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifa palielinājums pret esošo

Kanalizācijas pakalpojumu tarifa palielinājums pret esošo

 

EUR/m3

EUR/m3

EUR/m3

EUR/m3

%

%

Aizputes pilsēta

0,93

1,35

1,39

1,92

49,46 %

42,22 %

Kalvenes pagasts

0,93

1,35

1,39

1,92

49,46 %

42,22 %

Aizputes pagasts

1,00

1,30

1,39

1,92

39 %

47,69 %

Kazdangas pagasts

0,71

0,51

1,39

1,92

95,77 %

276,47 %

Lažas pagasts

1,00

-

1,39

-

39 %

-

Cīravas pagasts

0,52

0,78

1,39

1,92

167,31 %

146,15 %

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2024. gada 1. janvāri.

Tarifu pārskatīšana saistīta ar SIA “AIZPUTES NAMI” reģistrāciju komersantu reģistrā.

Tarifa izmaiņas galvenokārt saistītas ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas apjomu un izmaksu palielinājumu.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var SIA “AIZPUTES NAMI”, Atmodas ielā 31, Aizputē, LV-3456, iepriekš sazinoties ar SIA “AIZPUTES NAMI” tehnisko direktoru Vēsmu Martuzāni, tālr. +371 29183233, e-pasts: vesma.martuzane@aizputesnami.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var sūtīt arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr. 67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".