Vēlēšanas

Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisija izsludina iecirkņu komisiju locekļu pieteikšanos darbam Dienvidkurzemes novada vēlēšanu iecirkņu komisijās Eiropas Parlamenta vēlēšanu organizēšanai, nosakot pieteikšanos līdz 2024. gada 31. martam.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

 • kurš prot latviešu valodu;
 • kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
 • kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
 • kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās pašvaldības domes deputāts;
 • kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

 • reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
 • ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk-vēlētāju grupa);
 • attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklim.

Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu un personas kodu.

Aizpildītas pieteikumu veidlapas jāiesniedz:

          - Lielā ielā 76, Grobiņā, Dienvidkurzemes novads ,

          - Saules ielā 1, Priekulē, Dienvidkurzemes novads,

          - Parka ielā 2, Lieģos, Tadaiķu pag., Dienvidkurzemes novads,

          - Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novads,

          - Atmodas ielā 22, Aizputē, Dienvidkurzemes novads,

          - Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pag., Dienvidkurzemes novads,

          - Pagastmājā, Rucavā, Rucavas pag., Dienvidkurzemes novads,

          - Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Dienvidkurzemes novads

 • elektroniski, ievērojot dokumentu juridiskā spēka un dokumentu noformēšanas prasības, nosūtot uz vēlēšanu komisijas e-pastu: velesanukomisija@dkn.lv.

Tālruņi saziņai: 

 • +371 29226758 - Dace Zukule, Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja,
 • +371 29160023 - Sanita Frīdmane, Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijas sekretāre.