Apbalvojums

Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienā, 18. novembrī pulksten 14 Kazdangas kultūras centrā pirmo reizi novada pastāvēšanas laikā pasniegs pašvaldības augstākos apbalvojumus, suminot novada izcilākos cilvēkus.

Dienvidkurzemes novada pašvaldības augtākos apbalvojumus pasniegs sekojošas nominācijās: goda zīme “Kurzemnieks”, “Dienvidkurzemes novada Gada cilvēks”, Goda raksts, Atzinība un Pateicība. Kopumā apbalvojumus pasniegs 27 cilvēkiem.

Goda zīme “Kurzemnieks”

 • Skolotājai Mirdzai Birzniecei par mūža ieguldījumu pedagoģijā un rakstniecībā, pētot un apkopojot Latvijas izcilību devumu literatūrā, kā arī par augstāko garīgo vērtību popularizēšanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm.
 • Diriģentam Jēkabam Ozoliņam par augstiem sasniegumiem Latvijas koru un orķestra jomā, kā arī par 40 gadu ieguldījumu Nīcas vīru kora izaugsmē, ar atzīstamiem rezultātiem piedaloties Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos.
 • Skolotājam, bijušajam Nīcas novada domes priekšsēdētājam Agrim Petermanim par Nīcas vēsturiskās kultūrtelpas mērķtiecīgu attīstību un popularizēšanu Latvijas mērogā, izveidojot Nīcu par atpazīstamu Kurzemes simbolu.

Balva “Gada cilvēks 2023”

 • Būvinženierim Jānim Kreicburgam par pilsonisko iniciatīvu un aktīvu iesaistīšanos rūpnīcas “Kurzeme” kluba ēkas unikālā interjera saglabāšanā, ļaujot interesentiem skatīt modernisma stilistikas izpausmes Aizputes pilsētā, kas atzītas kā Latvijas reģionālās nozīmes piemineklis.
 • Brīvprātīgajam darbiniekam Aigaram Stonim par atbalsta sniegšanu Ukrainas armijai un regulāru humāno palīdzību kara bēgļiem.

Goda raksts

 • Novadpētniecei Mirdzai Sīpolai par mūža ieguldījumu pedagoģijā un vēstures pētniecībā, popularizējot Vērgales vārdu un novadpētniecības muzeja krājumu tūristiem no visas Latvijas.
 • Otaņķu etnogrāfiskā ansambļa vadītājai Solveigai Kūlainei par izciliem sasniegumiem tradicionālās kultūras jomā, attīstot Otaņķu etnogrāfisko ansambli līdz augstākajam novērtējumam Starptautiskajā folkloras festivālā “Baltica” un Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos.
 • Skolotājai Inai Dalbiņai par mūža ieguldījumu darbā ar mazajiem  priekulniekiem 35 gadu garumā un Priekules pirmsskolas izglītības iestādes “Dzirnaviņas” izveidošanu.
 • Skolotājai Mārai Tamužai par mūža ieguldījumu pedagoģijā Vaiņodes vidusskolā, kā arī par kultūras un sporta pasākumu organizēšanu, kas popularizējis Vaiņodes vārdu Latvijas mērogā.

Atzinība

 • Skolotājai Aijai Brūnai par jaunatnes vispusīgu un patriotisku audzināšanu, ieinteresējot skolēnus Latvijas dabas saudzēšanā.
 • Skolotājai Inesei Sīpolai par jaunatnes vispusīgu un patriotisku audzināšanu, ieinteresējot skolēnus Latvijas dabas saudzēšanā.
 • Aizputes mūzikas skolas direktorei Artai Kangizerei par nozīmīgu koncertu organizēšanu ar izcilu Latvijas mākslinieku piedalīšanos Aizputes Mūzikas skolā.
 • Novadpētniecei Gitai Vanagai par īpašu ieguldījumu Dienvidkurzemes novada dzimtu pētniecībā.
 • Sabiedriskajai darbiniecei Ilzei Holštromai par Kazdangas parka un Pīlādžu alejas labiekārtošanas projekta realizāciju, kas veicinājis Kazdangas atpazīstamību Latvijā.
 • Policijas inspektoram, Vērgales sporta organizatoram Dzintaram Semenkovam par ieinteresētību Vērgales pagasta sporta un kultūras aktivitātēs, nodrošinot vērgalniekiem iespēju piedalīties komandu un individuālo sporta spēļu sacensībās.
 • Novadpētniekam Agrim Pulkstenim par dārzkopja Sīmaņa Klēvera vēsturiskā nama atjaunošanu un Durbes foruma izveidošanu, radot iespēju ikvienam interesentam iesaistīties Durbes vēstures izzināšanā.
 • Biedrības “Keep the Change” vadītājai Andrai Štālei par godprātīgu darbu izglītības un sociālajā jomā, realizējot Eiropas Sociālā fonda projektu “PuMPuRS”, kā arī organizējot izglītojošus pasākumus, kas veicinājis sadarbību ar jauniešu organizācijām visā pasaulē.
 • Bijušajai Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai Ivetai Juškevičai par ilggadēju un atbildīgu darbu, vadot dzimtsarakstu nodaļu un svētku ceremonijas Sudraba, Zelta un Dimanta kāzās.

Pateicība

 • Komponistam Andrim Kristonam par sadarbību ar Nīcas sieviešu vokālo ansambli “Sentiments”, veltot kolektīvam savas dziesmas un muzicējot ar ansambli Dienvidkurzemes novadā.
 • Priesterim Andrim Vasiļevskim par jaunu kultūras ideju realizāciju Vecpils pagastā, iedzīvinot Dižlāņu muižas vēsturi ar mākslas darbu izstādēm un plenēriem.
 • Medmāsai Baibai Petrovicai par aktivitātēm Durbes sabiedriskajā dzīvē un rūpēm par Durbes pilsētas iedzīvotāju veselību.
 • Dacei Lasmanei par nesavtību, rūpējoties par Dižlāņu muižas ainavas skaistumu un sakoptību.
 • Novadpētniecei Dzintrai Lidijai Lācei par aktīvu darbošanos kultūras mantojuma biedrībā “Vecpils”, veltot laiku pagasta vēstures un Dižlāņu muižas seno notikumu izpētē.
 • Vaiņodes senioru apvienības vadītājai Silvijai Pizikai par aktīvu darbošanos senioru apvienībā “Vaiņode” un palīdzību pagasta kultūras pasākumu mākslinieciskajā noformēšanā.
 • Skolotājai Ilzei Kālei par Vislatvijas skolu projekta “Esi Līderis!” sasniegumiem un profesionālās pilnveides izglītības programmas “Uzņēmējdarbības pamati” izveidi un vadību Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolā.
 • Kultūras darba organizatorei Intai Dreimanei par radošu pieeju Vecpils kultūrtelpai, izveidojot to par sakārtotu un  iedzīvotāju iemīļotu atpūtas vietu.
 • Skolotājai un bibliotekārei Ivetai Vanagai par pašaizliedzīgu pedagoģisko un bibliotekāro darbu Vērgales pamatskolā, iedvesmojot un saliedējot skolēnus.

Pretendentus augstākajiem novada apbalvojumiem aicināja iesniegt līdz š.g. 30. septembrim. Iesniegtos pieteikumus apbalvojumiem izvērtēja pašvaldības izveidota Apbalvojumu vērtēšanas komisija, kuras sastāvu veidoja deputātu pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji.

Pasākuma laikā ar svētku koncertu uzstāsies Liepājas Simfoniskais orķestris, kā arī notiks Džēnas Kuplis grāmatas “Jērs un lauva RIMBENIEKS” atvēršanas svētki. Savukārt 19. novembrī Aizputes pilsētas filiālbibliotēkā un 20. novembrī Priekules pilsētas filiālbibliotēkā pulksten 15 būs tikšanās ar grāmatas autori un Ēvalda Rimbenieka mazdēlu Ēvaldu Kupli. Šogad Liepājas Simfoniskā orķestra un Dienvidkurzemes novada kopīgi rīkotais festivāls “Rimbenieks” klausītājus jau trešo reizi aicināja uz 10 koncertu ciklu, kas norisinājās dažādās novada vietās.

“Šogad, sagaidot Latvijas dzimšanas dienu, pirmo reizi teiksim paldies un sveiksim mūsu novadniekus, kuri savā nozarē vai citā jomā paveikuši ko nozīmīgu, īpašu un paliekošu – par nopelniem, sasniegumiem un izcilu darbu! Tāpēc vēlētos pateikt lielu paldies visiem, kas atsaucās aicinājumam izvirzīt cilvēkus, kas pelnījuši šos apbalvojumus. Pieteikumu bija pietiekami daudz, lai būtu skaidrs, ka ikviens ir tā vērts, lai viņa veikumu novērtētu,” dalās Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aivars Priedols.

Ieeja pasākumā bez maksas.

Ar citiem novada Valsts svētku pasākumiem aicinām iepazīties ŠEIT 

Svētki