kultūra Festivāls Rimbenieks 2022
Rimbenieks

Augustā jau otro reizi Dienvidkurzemi apceļos Liepājas Simfoniskā orķestra un Dienvidkurzemes novada pašvaldības rīkotais mūzikas festivāls "Rimbenieks", kas ar 14 kamermūzikas koncertiem viesosies Grobiņā, Aizputē, Pāvilostā, Durbē, Nīcā, Kazdangā, Krūtē, Gramzdā, Kalētos, Jūrmalciemā, Dēseles dzirnavās, kā arī trīs koncerti notiks Liepājā.

Festivāla "Rimbenieks" mērķis ir tuvināt augstvērtīgas mūzikas atskaņojumu cilvēku dzīvesvietai, stiprināt novada kopienas, popularizēt latviešu mūziku un veicināt Latvijas apceļošanu, sākot ar kaimiņu pagastu.

Galvenais satura balsts festivālā būs kamermūzika, ko izpildīs Liepājas Simfoniskā orķestra mūziķu ansambļi, pieaicinot citus solistus, piemēram, vienu no šo laiku spilgtākajām latviešu pianistēm, Liepājā dzimušo un uzaugušo Agnesi Egliņu. Solisti būs arī Liepājas Simfoniskā orķestra jaunā koncertmeistare Līga Baltābola un klarnetists Guntis Kuzma, kurš Liepājas Simfoniskā orķestra galvenā diriģenta amatā stāsties vien dažas nedēļas vēlāk. Ņemot vērā, ka viens no stūrakmeņiem orķestra veiksmīgai koncertdarbībai ir diriģenta un koncertmeistara savstarpēja saprašanās, jo interesantāk, ka Guntis Kuzma klarnetes solo izpildīs kopā ar orķestra koncertmeistares vadīto Liepājas stīgu kvartetu.

Dienvidkurzeme izauklējusi personības, kas būvējušas un sargājušas Latvijas valsti un kultūru. Viens no tiem ir vīrs, ko liktenis no zemnieku mājām Priekules novada Gramzdas pagastā aizveda ne tikai uz Aizputi un Liepāju, bet lika arī pildīt Kārļa Ulmaņa valdības ministra pienākumus. Tas ir Evalds Rimbenieks, baptistu mācītājs, ilggadējs Liepājas pilsētas mērs, Liepājas operas, Tautas konservatorijas un Mākslas skolas dibinātājs pirms 100 gadiem, kā arī Liepājas Filharmonijas atjaunotājs.

E. Rimbenieka atstātais mantojums ir kalpojis un joprojām kalpo par atspēriena un izaugsmes pamatu daudzām izcilām personībām, kuras veido Dienvidkurzemes, Liepājas un visas Latvijas kultūras un dzīves telpu, kādu to pazīstam mūsdienās.

E. Rimbenieka dzīves gājums vijas no Priekules caur Aizputi uz Liepāju, tādēļ arī šogad festivāla noslēguma koncerts notiks Liepājā, Svētā Jāzepa Romas katoļu katedrālē, piedaloties Valsts akadēmiskajam korim "Latvija".

Festivāla programmu skati ŠEIT