31.05.2023. noslēgts zemesgabala Klaipēdas šosejas 5.km, “Degvielas stacija”, Grīnvaltos, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., kad. Nr.64780030016, nomaksas pirkuma līgums.

Pircējs – AS “Latvijas nafta”, pirkuma cena 33 932 EUR.