Projekta aktualitāte
1

Ieguldijums Tava nakotne

11. aprīlī Nīcas vidusskolēniem 10. - 12. klasei notika karjeras pasākums, kurā skolēni uzzināja, ko nozīmē sociālā uzņēmējdarbība, ar ko tā nodarbojas. Tika noskaidrots, kas ir nepieciešams uzņēmējam, lai veiksmīgi un mērķtiecīgi attīstītu uzņēmumu šajā sfērā. Skolēni uzzināja, ar cik daudz un dažādiem profesiju pārstāvjiem uzņēmējam katru dienu kopā jāstrādā, lai šāda veida uzņēmums spētu pastāvēt un veiksmīgi attīstītos.
Jaunieši tika mudināti domāt par nepieciešamo izglītību, prasmēm, mācību priekšmetiem un īpašībām kādām jāpiemīt, lai kļūtu par sociālo uzņēmēju. Lekcijas laikā tika uzdoti dažādi, interesējoši jautājumi un gūtas atbildes. Lekcija notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.


Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva