Svecīšu vakars
Svecīšu vakars

Svētdien, 20. novembrī, Dienvidkurzemes novada kapsētās aizdegsim svecītes mūsu mīļo aizgājēju piemiņai.

Vairākās novada kapsētās šajā dienā notiks arī svinīgie piemiņas brīži. Informācija par tiem būs izvietota pie kapsētu ieejas vārtiņiem vai uz ziņojumu dēļiem.

Lūgums sakopt savu piederīgo atdusas vietas.