Lielā talka
Lielā talka '24

Jau tradicionāli pavasaris Latvijā iezīmējas ne tikai ar gaismas atgriešanos, siltākiem vakariem un skanīgām putnu dziesmām – neatņemama ir vēlme visiem kopā parūpēties par mūsu zemi un sakopt apkārtējo vidi. Ar moto “tīri-zaļi-ilgi” ikviens Latvijas iedzīvotājs 27. aprīlī aicināts piedalīties Lielajā Talkā, kas notiks jau septiņpadsmito reizi.

Publicējam informācija par talkas vietām Dienvidkurzemes novadā un koordinatoru kontaktus:

 

AIZPUTES PILSĒTA

Talkas koordinatore: Andra Skudra, tel. +37128342980.

Šogad Lielās talkas ietvaros, 27. aprīlī, Aizputes pilsētā kopēja talkošanas vieta netiks organizēta, bet ikviens aicināts sakopt vai sakārtot sevis izvēlēto vietu, kā arī reģistrēties Lielās Talkas mājas lapā www.talkas.lv.  Talkas maisus varēs saņemt pie talkas koordinatora Andras Skudras, iepriekš sazinoties pa tel.28342980. Pilnos atkritumu maisus lūgums novietot Atmodas ielā 30B, Aizputē. Komunālā pārvalde piektdienā, 26.aprīlī, no pl. 8.00 līdz 17.00 un sestdienā, 27.aprīlī, no pl. 10.00 līdz 17.00. nodrošinās pilno atkritumu maisu savākšanu.

Spodrības mēnesī aprīlī kā katru gadu Aizputes iedzīvotājiem būs iespēja nodot sašķirotus lielgabrīta atkritumus. Atmodas ielā 30B (sētā blakus ūdenstornim) 3., 6., 10., 13., 17., 20., 24. un 27. aprīlī trešdienās no pl. 16.00 līdz 19.00 un sestdienās no pl.10.00 līdz 13.00 varēs nodot izjauktas mēbeles, neizjauktu sadzīves tehniku un logu stiklus. Netiks pieņemti būvgruži, auto stikli, riepas, sadzīves atkritumi, drēbes, spoguļi, trauki, burkas u.c. Papildus informācija, sazinoties ar Komunālās pārvaldes Aizputes nodaļas darbinieci, Lielās talkas koordinatori Andru Skudru  pa tel.28342980.

 

AIZPUTES PAGASTS

Talkas koordinators: Andris Petrovics, tel. +37129123007.

Piektdienā, 26. aprīlī, pagasta pārvaldē izsniegs atkritumu maisus. Pēc tam pilnos maisus lūgums novietot: Kūdras ciemā pie apgriešanās apļa, bet Rokasbirzē - pie vecajām darbnīcām “Lankas pļavas”. Aizputes pagasta Rokasbirzī pie vecajām darbnīcām “Lankas pļavas” tiks izvietots konteiners lielgabrīta sadzīves atkritumiem.

 

CĪRAVAS PAGASTS

Talkas koordinators: Andris Petrovics, tel. +37129123007.

Piektdienā, 26. aprīlī, pagasta pārvaldē izsniegs atkritumu maisus. Pēc tam pilnos maisus lūgums nolikt aiz kultūras nama. Laukumā pie pagasta pārvaldes (“Gaismas”, Cīrava, Cīravas pag.) tiks izvietots konteiners lielgabrīta sadzīves atkritumiem.

27. aprīlī talkot gribētāji aicināti uz sakopšanas darbiem Cīravas Mežaparkā. Līdzi ņemt darba prieku un darba instrumentus.

 

PRIEKULES PILSĒTA UN PAGASTS

Talkas koordinators: Juris Džeriņš, tel. +37126426586.

27. aprīlī Lielās talkas ietvaros Priekules pilsētā un pagastā kopēja talkošanas vieta netiks organizēta, bet ikviens iedzīvotājs, iniciatīvas grupa, biedrība aicināti sakopt vai sakārtot sevis izvēlēto publisku vietu.

Talkotāji, kuri talkos atsevišķi, aicināti reģistrēties Lielās talkas mājas lapā www.talkas.lv. Talkas maisus varēs saņemt  komunālās pārvaldes Priekules  nodaļā (Ķieģeļu ielā 3, Priekulē) darba dienās darba laikā. Talkotāji, kuri talkos individuāli, aicināti sazināties ar Priekules komunālās nodaļas vadītāju Juri Džeriņu pa tel. 26426586, lai vienotos par maisu saņemšanu un  pilno atkrituma maisu savākšanu.

 

VAIŅODES PAGASTS

Talkas koordinators: Mārtiņš Mikāls, tel. +37128631995.

Šogad Lielās talkas ietvaros, 27. aprīlī, Vaiņodes pagastā kopēja talkošanas vieta netiks organizēta, bet ikviens aicināts sakopt vai sakārtot sevis izvēlēto vietu, kā arī reģistrēties Lielās Talkas mājas lapā www.talkas.lv. Talkotāji, kuri talkos individuāli, aicināti sazināties ar talkas koordinatoru, lai vienotos par maisu saņemšanu un  pilno atkrituma maisu savākšanu.

 

EMBŪTES PAGASTS

Talkas koordinatore: Indra Fjodorova, tel. +37128348289.

Talkas dienā, 27. aprīlī, plkst.9.00 talkotāji aicināti pulcēties pie Embūtes pagasta pārvaldes (Uzvaras iela 6, Vībiņi, Embūtes pag.). Talkas ietvaros notiks parka un centra sakopšanas darbi. Pēc talkas plkst.13.00 visi aicināti uz zupu.

 

KALVENES PAGASTS

Talkas koordinatore: Andris Dēlands, tel. +37125951205.

27. aprīlī plkst.10.00 Kalvenē Ābelnieku estrādē ikviens aicināts uz Lielo talku, kurā tiks sakopta estrādes pieguļošā teritorija. Vēlams līdzi paņemt motorzāģi, cirvi un grābekli.

 

PĀVILOSTAS PILSĒTA

Talkas koordinators: Ilmārs Šnore, tel. +37126313938.

Lielajā talkā, 27. aprīlī ikviens aicināts sakopt vai sakārtot sevis izvēlēto vietu, kā arī reģistrēties Lielās Talkas mājas lapā www.talkas.lv.  Piektdienā, 26. aprīlī pagasta pārvaldē (Dzintaru 73, Pāvilostā) būs iespējams saņemt atkritumu maisus, iepriekš sazinoties ar talkas koordinatoru Ilmārs Šnore pa tel.26313938. Lūgums tiem talkotājiem, kuri talkos individuāli, sazināties ar talkas koordinatoru Ilmāru Šnori, lai vienotos par pilno atkritumu maisu savākšanu.

 

MEDZES PAGASTS

Talkas koordinatore: Ilga Heinacka, tel. +37129284619.

No 26. līdz 28. aprīlim Šķēdes ciema 1. un 2. masīvā būs izvietoti lielgabarītu atkritumu konteineri.

No 23. līdz 26. aprīlim darba dienās darba laikā Medzes pagasta pārvaldē būs iespējams pieteikt individuālo talkošanas vietu un saņemt atkritumu maisus.

Kapsēdes skolas vecāko klašu skolēni no 6. – 8. klasei 19. aprīlī dosies sakopt kāpu zonu un pludmali atpūtas vietā “Liedagi”.

 

BUNKAS PAGASTS

Talkas koordinators: Nikolajs Afanasjevs, tel. +37128322050.

Talka notiks 27. aprīlī plkst.10.00. Sakopsim kapsētas un ciemata teritoriju.

Lūgums tiem, kuri vēlas talkot, pirms tam sazināties ar koordinatoru, lai vienotos par talkas atkritumu maisus saņemšanu un pilno atkritumu maisu savākšanu.

 

DUNIKAS PAGASTS

Talkas koordinatore: Dace Ošeniece, tel. +37129134979.

No 22. līdz 26. aprīlim Lielās talkas atkritumu maisus varēs saņemt Dunikas un Rucavas pagastu apvienības pārvaldē “Purenītes”, Sikšņos, Dunikas pagastā. Talkotājiem pēc talkošanas Lielās talkas maisus novietot talkas koordinatora norādītajā vietā.

 

RUCAVAS PAGASTS

Talkas koordinators: Edgars Riežnieks, tel. +37128373224.

No 22. līdz 26. aprīlim Lielās talkas atkritumu maisus varēs saņemt Dunikas un Rucavas pagastu apvienības pārvaldē “Pagastmāja”, Rucavā, Rucavas pagastā. Talkotājiem pēc talkošanas Lielās talkas maisus novietot talkas koordinatora norādītajā vietā.

 

KAZDANGAS PAGASTS

Talkas koordinators: Jānis Tīmanis, tel. +37126413924.

Talkas dienā, 27. aprīlī  plkst. 9:00 pulcēšanās pie dzirnavām. Sakopsim Dzirnezera slūžu teritoriju. Līdzi jāņem darba instrumenti - grābekļi, dārza šķēres, rokas zāģīši un darba cimdi.

 

LAŽAS PAGASTS

Talkas koordinators: Aina Cērmane, tel. +37129184684.

Talkas diena būs 26. aprīlī, plkst. 10:00 pulcēšanās pie Apriķu muzeja. Sakopsim Apriķu muižas parku. Līdzi jāņem grābekļi un darba cimdi.

 

 

DURBES PILSĒTA UN DUNALKAS, VECPILS, TADAIĶU PAGASTI

Talkas koordinators: Vilnis Kārkliņš, tel. +37129187957.

Pulcēšanās vietas 27. aprīlī:

•    Durbē plkst.9.00 baznīcas laukumā.

•    Lieģos plkst.9.00 pie Tadaiķu pagasta pārvaldes ēkas (Lieģu kultūras nama).

•    Dunalkā plkst.9.00 Dunalkas parkā.

•    Vecpilī plkst.9.00 centrā pie katlu mājas.

Būs iespēja atbrīvoties arī no nolietotām elektroprecēm, novietojot tās:

  • Durbē pie Durbes pilsētas malkas katlumājas (blakus malkas laukumam).
  • Lieģos aiz Lieģu gāzes katlumājas uz asfaltēto laukumu.
  • Dunalkā uz asfaltēto laukumu pie veikala TOP, blakus šķirošanas atkritumu konteineriem.
  • Vecpilī “Avotu” mājas galā, blakus šķirošanas atkritumu konteineriem.

 

GRAMZDAS PAGASTS

Talkas koordinatore: Daiga Egle, tel. +37129472063.

Gramzdas pagastā plānotas divas talkas:

  • pirmā talka notiks 28. martā no pl. 9.30-12.30 Gramzdas kapos. Sakopsim Gramzdas pagasta Gramzdas kapus un apkārtnes teritoriju. Līdzi jāņem lapu grābekļi. Īpaši aicinām piedalīties tos iedzīvotājus, kam piederīgie atdusas Gramzdas kapos.
  • otra talka notiks 19. aprīlī no pl.9.30 -12.30 Aizvīķu kopos. Talkā piedalīsies Priekules vidusskolas 8. klase un Gramzdas pagasta strādnieki. Līdzi jāņem plastmasas grābekļi. Īpaši aicinām piedalīties tos iedzīvotājus, kam piederīgie atdusas Aizvīķu kapos.

Abās talkās talciniekiem tiks nodrošinātas pusdienas.

 

VIRGAS PAGASTS

Talkas koordinatori: Daiga Egle, tel. +37129472063, un Ivars Skābardis, tel. +37127191480.

Virgas pagastā plānotas trīs talkas:

  • pirmā talka notiks 6. aprīlī no pl.9.30-12.30 Virgas kapos.
  • otra talka notiks 6. aprīlī no pl.9.30-12.30 Paplakā pie daudzdzīvokļu mājām “Sarmas” un “Blāzmas”, māju apkārtnes teritorijas sakārtošana.
  • trešā talka notiks 19. aprīlī no pl. 9.30 -12.30 Virgas pagasta Paplakā pie “Purenēm”. Turpināsim sakopt ēku, ceļmalas un apkārtni.

Visās talkās talciniekiem tiks nodrošinātas pusdienas.

 

BĀRTAS PAGASTS

Talkas koordinators: Ģirts Laugalis, tel. +37129356576.

Piektdienā, 26. aprīlī no pl.12.00 talcinieki aicināti uz takas sakārtošanas darbiem starp daudzīvokļu mājām “Vētras” un “Blāzmas” un pašvaldības ābeļdārza sakopšanu. Maisus varēs saņemt pie pagasta pārvaldes vadītāja, iepriekš sazinoties pa tel. 29356576. Līdzi ņemam sakopšanas darbiem nepieciešamos instrumentus, labu noskaņojumu un darba prieku.

No 26. aprīļa līdz 29. aprīlim Bārtas pagasta iedzīvotājiem būs pieejams lielgabarītu konteiners adresē “Dūmi”, Bārta (nevajadzīgo sadzīves priekšmetu un elektropreču izmešanai).  Lūgums automašīnas riepas un šīferi konteinerā nemest!

 

KALĒTU PAGASTS

Talkas koordinators: Ģirts Laugalis, tel. +37129356576.

Lielās talkas ietvaros, piektdienā, 26. aprīlī tiek organizēta sakopšanas talka mežaparkā “Kalētu Priediens”. Ierašanās plkst.9:00, līdzi ņemot darba prieku un darba instrumentus: grābekļus, lāpstas, zāģus.

No 26. aprīļa līdz 29. aprīlim Kalētu pagasta iedzīvotājiem būs pieejams lielgabarītu konteiners stāvlaukumā pie daudzdzīvokļu mājas “Brūzis” (nevajadzīgo sadzīves priekšmetu un elektropreču izmešanai). Lūgums automašīnas riepas un šīferi konteinerā nemest!

 

OTAŅĶU PAGASTS

Talkas koordinators: Vineta Jušķevica, tel. +37120267954.

No 22. līdz 26. aprīlim Lielās talkas atkritumu maisus varēs saņemt Nīcas un Otaņķu pagastu apvienības pārvaldē “Pagastmāja”, Rudē, Otaņķu  pagastā. Dalībniekiem pēc talkošanas lūgums atkritumu maisus novietot talkas koordinatora norādītajā vietā.

 

NĪCAS PAGASTS

Talkas koordinators: Aigars Veiss, tel.nr. +37125622860.

No 22. līdz 26. aprīlim Lielās talkas atkritumu maisus varēs saņemt Dienvidkurzemes novada Komunālās pārvaldes Nīcas nodaļā “Nīcas ATC”, Nīcā. Dalībniekiem pēc talkošanas lūgums atkritumu maisus novietot talkas koordinatora norādītajā vietā.

 

KALNIŠĶU SAKOPŠANAS TALKA

Talkas koordinatore: Inita Ķaupele, tel. +37126291001.

Līdz 26. aprīlim Kalnišķu sabiedriskajā centrā, iepriekš piezvanot, iespējams saņemt maisus, lai 27. aprīlī no pl.10.00-13.00 piedalītos Kalnišķu centra un ceļmalu sakopšanas talkā. Pilno maisu novietošanas vietu norādīs talkas koordinatore pie maisu saņemšanas.

 

JŪRMALCIEMA PLUDMALES UN TĪKLU MĀJAS APKĀRTNES SAKOPŠANA

Talkas koordinatore: Rasma Pāvela, tel. +37126114601.

Talkas maisus, iepriekš piezvanot  koordinatorei,  būs iespējams saņemt no 22. līdz 26. aprīlim  Jūrmalciema Tīklu mājā.

 

GROBIŅAS PAGASTS

Talkas koordinators: Jānis Cipriķis, tel. +37126646383.

Talka notiks 27. aprīlī plkst. 9.00, pulcēšanās pie Grobiņas pagasta pārvaldes (Centra iela 6, Dubeņi, Grobiņas pag.). Ikviens talkotājs varēs saņemt atkritumu maisus. Līdzi jāņem darba instrumenti - grābekļi, cirvji un darba cimdi.

 

GAVIEZES PAGASTS

Talkas koordinators: Jānis Cipriķis, tel. +37126646383.

Talka notiks 27. aprīlī plkst.9.00, pulcēšanās pie Gaviezes pagasta pārvaldes (“Āmuļi”, Gavieze). Ikviens talkotājs varēs saņemt atkritumu maisus. Līdzi jāņem darba instrumenti - grābekļi, cirvji un darba cimdi.

 

GROBIŅAS PILSĒTA

Talkas koordinators: Jānis Moncevičs, tel. +37128325133.

Talkot gribētāji aicināti reģistrēties Lielās talkas mājas lapā www.talkas.lv. Atkrituma maisus varēs saņemt SIA “Grobiņas HES” (Stacijas ielā 3, Grobiņā), darba dienās darba laikā.

 

VĒRGALES PAGASTS

Talkas koordinators: Māra Švītiņa, tel. +37126205404.

Talka notiks 27. aprīlī plkst. 9.00, pulcēšanās pie Vērgales kultūras nama. Lūgums tiem talkotājiem, kuri vēlas talkot individuāli, pirms tam sazināties ar koordinatoru, lai vienotos par maisu saņemšanu un pilno atkritumu maisu savākšanu. Maisus izsniegs talkas koordinators.