kultūra Rucavas cimdi
Cimdi

Noslēdzies Valsts kultūrkapitāla fonda finansētais projekts "Grāmatas "Rucavas cimdu mantojums" sagatavošana", un grāmatas manuskripts ir jau gatavs.

Projekta saturiskā autore, biedrības "Rucavas tradīciju klubs" un Latvijas Tradicionālās kultūras asociācijas vadītāja Sandra Aigare pastāstīja, ka etnogrāfe Dr. hist. Aija Jansone sagatavojusi grāmatas ievadrakstu "Rucavas bagātais cimdu mantojums". Latviešu tautas tērpu pētniece Mg. Art. Ziedīte Muze veikusi pētījumu un sagatavojusi  rakstu "Rucavas cimdu adīšana", savukārt daiļamatniece, rucavniece Inga Tapiņa sagatavojusi kopumā 288 Rucavas cimdu tehniskos zīmējumus.

Lai adītāji visā pasaulē un arī Rucavā varētu noadīt seno Rucavas cimdu atdarinājumus, vietējā amatniecības kopa sakārtoja cimdu attēlus grāmatā, sniedzot katram cimdam anotāciju, katrā lapaspusē pievienojot atbilstošo I. Tapiņas tehnisko zīmējumu.

Apjomīgā un labi padarītā darba rezultātā ir tapis grāmatas "Rucavas cimdu mantojums" manuskripts, kuru sastādījusi A. Jansone. Tas ir iesniegts izdevniecībā "Zinātne", lai iegūtu finansējumu grāmatas izdošanai. Paredzamais grāmatas apjoms – ap 400 lappusēm.

VKKF logo