Sabiedriskā apspriešana
Sabiedriskā apspriešana

6. februāra vēlā pēcpusdienā Pāvilostas pilsētas kultūras namā pulcējās vairāk kā 200 tuvējās apkaimes iedzīvotāju – lielākā daļa no Sakas pagasta un Pāvilostas pilsētas, lai piedalītos SIA “K2 Ventum” rīkotajā sabiedriskajā apspriešanā par vēja elektrostaciju parka būvniecību un elektropārvades pieslēguma izveides Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojumu.

Paredzētās darbības vieta vēja elektrostacijas parka būvniecībai ir Dienvidkurzemes novada Sakas pagasta mežu teritorija, bet elektropārvades pieslēguma izveide plānota Dienvidkurzemes novada Sakas pagastā un Kuldīgas novada Alsungas pagastā.

Sabiedriskā apspriešana

Sapulcē piedalījās arī Dienvidkurzemes novada domes deputāti, pašvaldības izpilddirektors, Sakas pagasta un Pāvilostas pilsētas apvienības pārvaldes vadītājs un citi pašvaldības darbinieki.

Sapulcē sanākušie iedzīvotāji pauda skaidru pretestību vēja parka būvniecībai Sakas mežos, sagatavojot prezentāciju, argumentus un jautājumus SIA “K2 Ventum” pārstāvjiem, kuri sapulces iesākumā zālē sanākušajiem prezentēja Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojumu. Daudz jautājumu no iedzīvotāju puses bija par dabas un ainavas vērtību saglabāšanu, vietējā mēroga tūrisma apstāšanos, nekustamā īpašuma vērtības krišanos, ceļu infrastruktūras piemērotību, bet pats svarīgākais akcents tika likts uz blakus esošo māju un apkaimes iedzīvotāju veselību un drošību, kā arī iedzīvotājiem aktuāls bija jautājums par aktivitātēm pēc vēju parka darbības beigām, kas plānots pēc 25-30 gadiem, proti, par vēju turbīnu utilizāciju.

Daudziem SIA “K2 Ventum” pārstāvju argumentiem iedzīvotāji nepiekrita, paužot viedokli par slikti sagatavotu ziņojumu. Savukārt vēja parka idejas īstenotāji aicina iedzīvotājus paust savu viedokli gan mutiski sapulcē, gan rakstiski, lai to varētu iekļaut sapulces protokolā, kas būs lasāms vēju parka īstenotāju mājas lapā: www.k2ventum.lv.

Iedzīvotāji joprojām var iesniegt rakstiskus viedokļus un jautājumus par paredzētās darbības ietekmi uz vidi līdz 22. februārim:

Plašāks ieskats par sapulci, kas norisinājās Pāvilostā, ŠEIT