kultūra Muzejs
Muzejs

8. decembrī Kultūras ministrijā norisinājās jaunā Muzeju padomes ievēlēšana un kā pirmais padomes uzdevums bija apstiprināt akreditācijas perioda pagarināšanu, tostarp Aizputes novadpētniecības muzejam. Uz šo atbildīgo sanāksmi kopā muzeja vadītāju Jolantu Bergu devās Kultūras pārvaldes vadītāja Linda Pričina un vadītājas vietnieks Gundars Venens. Jaunievēlētajiem muzeju padomes locekļiem bija vairāki precizējošie jautājumi ne tikai muzeja vadītājai, bet arī pašvaldības pārstāvjiem, uz kuriem izdevās dot izsmeļošas atbildes, tostarp par jauno vēstures pētnieka štata vietu Aizputes muzejā, kuru atvērs jau no 1. janvāra.

Kopš notikusi administratīvi teritoriālā reforma, Aizputes novadpētniecības muzejam pirmajam bija jāiet cauri akreditācijas procesam. Bet kā atzina muzeja vadītāja Jolanta Berga, šo posmu var arī uztvert kā darba svētkus, kad neatkarīgi profesionāļi novērtē kolektīva veikumu. Un paveikts ir patiešām daudz.  

Savā atzinumā Akreditācijas komisija ierakstījusi, ka Aizputes novadpētniecības muzejs ir izpildījis visas pamatfunkcijas. Tiek nodrošināta muzeja krājuma komplektēšana un ar krājumu saistītā informācijas izpēte. Ar dažādām ekspozīcijām, izstādēm un izglītojošām programmām tiek veikta sabiedrības izglītošana, izmantojot dažādus ar muzeja darbību saistītus komunikācijas veidus. Muzeja mājas lapa lasāma arī vācu un angļu valodās.

Muzeja izglītojošās programmas u.c. pasākumi nodrošina daudzveidīgas iespējas sabiedrībai iepazīties ar muzeju un tā krājumu. Skolas somas piedāvājumu jau izmantojušas neskaitāmas klases no dažādu novadu skolām.

Muzejs izvirzījis savas tālākas darbības prioritātes tādās pētniecības tēmās kā “Lielās ielas modernizēšana” un “Aizpute – pieturvieta Aizputes pasta ceļā.” Akreditācijas komisija ieteica padomāt par pirmā stāva apdzīvošanas idejām, kā arī, lai profesionāli turpinātos vēstures izpētes darbs, štatu sarakstā lūdza padomāt par vēstures pētnieka speciālista iekļaušanu.

Dienvidkurzemes novads ir bagāts ar sešiem valsts akreditētiem muzejiem, kuros glabājas daudz vērtīgu vēstures liecību, ar kurām lepojamies. Katram no muzejiem mūsu plašajā novadā ir savs virziens un arī savi panākumi. Kaut gan muzejos ir atšķirīga materiālā bāze un kapacitāte pētījumiem un inovatīviem risinājumiem.