Projekta aktualitāte Aizputes nami
Māja
Logo ansamblis Aizputes namu projektam
Aizputes nami

 

SIA “AIZPUTES NAMI” ir uzsācis Reģionālā attīstības fonda (ERAF)  un AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM “ finansētā projekta  “ Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa bulvārī 13, Aizputē, Dienvidkurzemes novadā,  energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai realizāciju.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana tiks veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 15.marta noteikumu Nr.160 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi” ietvaros noslēgto

Finansiālā  atbalsta līgums Nr. 214921/DME0000687 un  Aizdevuma līgums Nr.214921 /DMR-134. (DME projekta Nr.DME0000687.)

Projekta ietvaros tiks veikta dzīvojamās mājas Raiņa bulvārī 13, Aizputē, Dienvidkurzemes novadā, ārsienu, bēniņu siltināšana, apdare, cokola daļas, pagraba labiekārtošana,  logu un durvju nomaiņa,  jumta nomaiņa.

Projekta izmaksu summa EUR 178379,40 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, projekta vadība, autoruzraudzība).

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās siltumenerģijas ietaupījumu 88,36kWh/m2 gadā.

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veiks SIA “TAP”,  reģ.Nr. 42103059990.

 

Informāciju sagatavoja:

SIA ''Aizputes nami''