Projekta aktualitāte Veselība

esf_1

Marts 2023

Projekta “Veselīgs Dienvidkurzemes novads” (Nr.9.2.4.2/16/I/100) ietvaros marta mēnesī, tāpat kā iepriekš, turpināsies dažādas veselību veicinošās aktivitātes gan bērniem, gan pieaugušajiem.

Pašiem mazākajiem Grobiņā un tās apkaimē turpinās veselību veicinošās VINGROŠANAS NODARBĪBAS. Visās Grobiņas un tās apkaimes pirmsskolas izglītības iestādēs bērniem no 4 līdz 7 gadu vecumam vienu reizi nedēļā ir iespēja piedalīties vispārējās veselību veicinošās vingrošanas nodarbībās, kuras vada sertificēts fizioterapeits/sporta speciālists.

Rucavā un tās apkaimē sportot gribētāji ir aicināti apmeklēt FUNKCIONĀLO TRENIŅU NODARBĪBAS.

Treniņu laiki martā:

  • Pirmdienās no plkst. 18.00 līdz 19.00 Sikšņu sporta hallē, no plkst. 19.30 līdz 20.30 Rucavas pamatskolas sporta zālē.
  • Trešdienās no plkst. 18.00 līdz 19.00 Sikšņu sporta hallē, no plkst. 19.30 līdz 20.30 Rucavas pamatskolas sporta zālē.

Nodarbības vada treneris Reinis Rozītis, interesenti aicināti pieteikties zvanot uz  mob. +371 29733392.

Martā turpinās PELDĒŠANAS NODARBĪBAS Vērgales un Pāvilostas pamatskolas skolēniem un atsāksies arī Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas, Priekules vidusskolas un Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas jaunāko klašu skolēniem.  Peldēšanas nodarbības vada sertificēts peldēšanas treneris.

Peldēšanas nodarbību laiki:

  • Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas skolēni - pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās;
  • Priekules vidusskolas skolēni – pirmdienās un trešdienās;
  • Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas skolēni – otrdienās;
  • Vērgales pamatskolas skolēni – ceturtdienās;
  • Pāvilostas pamatskolas skolēni – piektdienās.

Skolēnu pavasara brīvlaikā peldēšanas nodarbības nenotiks!

Pēc neliela pārtraukuma, peldēšanas nodarbības atkal aicināti apmeklēt iedzīvotāji no Pāvilostas un tās apkārtnes sekojošos laikos:

  • Sestdienās no plkst. 11.00 līdz 12.00 - Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta iedzīvotāji;
  • Svētdienās no plkst. 10.00 līdz 11.00 - Vērgales pagasta iedzīvotāji.

Pieaugušie peldēt gribētāji jautājumu gadījumā aicināti zvanīt projekta koordinatorei Artai Grudulei, mob. +371 25455674 vai rakstīt uz e-pastu arta.gurudule@dkn.lv.

Aicinām ikvienu būt aktīvam, sekot līdzi informācijai un iesaistīties!