Informācija lauksaimniekiem
Druva

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Lauksaimniecības datu centrs (turpmāk – LDC) sadarbībā pašvaldībām Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (turpmāk – VPVKAC) tīklā organizē pilotprojektu.

2024. gada jūlijā tiks organizēta LDC darbinieka klātienes pieņemšana Aizputes un Priekules VPVKAC telpās, lai nodrošinātu iespēju klientiem – ganāmpulku, novietņu un dzīvnieku turētājiem attālākos reģionos – saņemt LDC pakalpojumu tuvāk dzīvesvietai.

LDC konsultanti būs pieejami Aizputes VPVKAC un Priekules VPVKAC.

 

Novads

Adrese

VPVKAC 

Datums

Pieņemšanas laiks

Dienvidkurzemes novads

Saules iela 1, Priekule

Priekules VPVKAC

09.07.2024.

10:00 – 15:00

Atmodas iela 22, Aizpute

Aizputes VPVKAC

23.07.2024.

09:00 – 12:00

 

Vienlaikus LDC apmācīs VPVKAC darbiniekus, lai 2025. gadā pakalpojumu varētu sniegt paši VPVKAC konsultanti. Tāpat tiks izvērtēta iespēja turpmāk piedāvāt klientiem sazināties ar LDC speciālistiem video konsultācijas veidā.

Projekta realizācija dos pievienoto vērtību arī reģionālajai attīstībai, veicinot valsts pārvaldes un pašvaldību sadarbību klientu apkalpošanas jomā, publiskajā sektorā stiprinot uz klientu vērstu personalizētu saziņu un pakalpojumu saņemšanu daudzkanālu režīmā.