Projektu aktualitāte
1

Ieguldijums Tava nakotne

Karjeras nedēļa Nīcas vidusskolas, Rucavas un Sikšņu pamatskolas jauniešiem iesākās ar personīgās izaugsmes trenera A. Daumes vadītu nodarbību, kuras laikā skolēni apguva metodes kā pilnveidot karjeras vadības prasmes, lai spētu patstāvīgi pieņemt ar turpmāko izglītību saistītus lēmumus.
Nodarbības mērķis bija rosināt skolēnus domāt par savas dzīves atbildīgu vadīšanu, par sapņu atšķiršanu no fantāzijas, par dzīves mērķiem un to saistību ar izglītību. Skolēni mācījās noteikt, izvirzīt gan savas dzīves problēmas, gan mērķus, definējot tos vai uz papīra, vai ierakstot sava telefona piezīmēs. Tāpat skolēni tika  arī mudināti domāt par vizualizācijas nozīmi mērķu sasniegšanā, par smagu darbu, lai sasniegtu mērķi, par ticību un neatlaidību virzoties uz savu mērķi. Pasākuma nobeigumā bija iespēja uzdot jautājumus profesionālim. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

Nīcas novada domes
pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva