Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina medību nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā ''Dienavi'', Medzes pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6476 008 0092, 9,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6476 008 0092.

Objekta nomas sākumcena–  0,40 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

Izsoles solis – 0,10 EUR par 1 ha gadā bez PVN

Medību nomas līguma termiņš uz 5 (pieciem) gadiem.

Izsoles datums - 2023. gada 5. decembrī plkst. 13.45

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 30. novembrim plkst. 17.00

Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta