Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina medību nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā “Skābarži”, Durbes pagasts, Dienvidkurzemes novads (kadastra Nr. 6427 006 0027), 6,00 ha platībā (tai skaitā, 0,7 ha mežs) ar kadastra apzīmējumu 6427 006 0027.

Objekta nomas sākumcena–  0,40 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

Izsoles solis – 0,10 EUR par 1 ha gadā bez PVN

Medību nomas līguma termiņš uz 5 (pieciem) gadiem.

Izsoles datums - 2023. gada 14. jūnijā plkst.10.45

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 12. jūnijam plkst.17.00

Izsoles vieta – Tadaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.