Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina medību nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā “Bez nosaukuma”, Dunikas pagasts, Dienvidkurzemes novads, 2,32 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 64520030028, un zemes vienībā “Senči”,  Dunikas pagasts, Dienvidkurzemes novads, 2,70 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 64520070024.

Objekta nomas sākumcena–  0,40 EUR par 1ha gadā bez PVN.

Izsoles solis – 0,10 EUR par 1ha gadā bez PVN

Izsoles datums - 2023. gada 2. februārī plkst.10.15

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 27. janvārim plkst.17.00.

Izsoles vieta – Nīcas pagasta pārvaldes ēkā, Bārtas iela 6, Nīca, Dienvidkurzemes novads.