Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Aijas”, Otaņķu pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6480 007 0095, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Aijas”, Otaņķu pagasts pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli

Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6480 007 0095 0,4958 ha kopplatībā (0,4013 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,0672 ha krūmāji, 0,0105 zem ūdens, 0,0168 ha zem ceļiem).

Īpašuma sākuma cena 2700 EUR, izsoles solis 200 EUR, drošības nauda 270 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

Izsoles datums - 2024. gada 18. jūnijā plkst.10.15.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 13. jūnijam plkst.17.00.

Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

 

Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta