Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Aizputes iela 6-6, Durbe, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6407 900 0088, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums sastāv no dzīvokļa 37,9 m² platībā, pie dzīvokļa īpašuma piederošām 379/1711 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 6407 001 0097 001, 6407 001 0097 002, 6407 001 0097 004 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6407 001 0097.

Īpašuma sākuma cena 1200 EUR, izsoles solis 100 EUR, drošības nauda 120 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

Izsoles datums - 2024. gada 18. jūnijā plkst.11.30.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 13. jūnijam plkst.17.00.

Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

 

Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta