Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Centra iela 12, Dubeņi, Grobiņas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6460 014 0060, reģistrēts Grobiņas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.507, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6460 014 0060 0,1840 ha platībā un trīsstāvu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 6460 014 0060 001 ar kopējo platību 871,9 m2.

Īpašuma sākuma cena 3100,00 EUR, drošības nauda 310,00 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, izsoles solis – 300,00 EUR.

Izsoles datums - 2023. gada 6. jūlijā plkst.11.30.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 3. jūlijam plkst.17.00.

Izsoles vieta – Tadaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.