Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Dzintaru iela 109C, Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads (kadastra Nr. 64130020170), reģistrēts Pāvilostas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000618307, trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64130020170, 1414 m2 platībā.

Īpašuma sākuma cena 7418,24 EUR, drošības nauda 741,82 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, izsoles solis – 500,00 EUR.

Izsoles datums - 2023. gada 6. jūnijā plkst. 11.45.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 1. jūnijam plkst.17.00.

Izsoles vieta – Tadaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.