Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Ezernieki-1”, Kalvenes pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6466 005 0174, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6466 005 0174 1,30 ha kopplatībā (0,77 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme; 0,52 ha krūmāji; 0,01 ha zeme zem ceļiem).

Īpašuma sākuma cena 5500 EUR, izsoles solis 500 EUR, drošības nauda 550 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

Izsoles datums - 2024. gada 18. jūnijā plkst.10.45.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 13. jūnijam plkst.17.00.

Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

 

Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta