Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Gravenieki”, Virgas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6498 003 0186, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0078 7,55 ha platībā, no kuriem 5,60 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 1,32 ha mežs, 0,52 ha krūmi un 0,11 ha zem ūdens.

Īpašuma sākuma cena 36 400 EUR, izsoles solis 3500 EUR, drošības nauda 3640 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

Izsoles datums - 2024. gada 18. jūnijā plkst.10.00.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 13. jūnijam plkst.17.00.

Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

 

Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta