Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Jāņa iela 4-13, Aizpute, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 64059000886, reģistrēts Aizputes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.385 13, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa 31,9 m² platībā, pie dzīvokļa īpašuma piederošām 6/100 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 64050070077001, 64050070077002, 64050070077003 un zemes ar kadastra apzīmējumu 64050070077.

Īpašuma sākuma cena 1800,00 EUR, drošības nauda 180,00 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR.

Izsoles datums - 2023. gada 6. jūlijā plkst.11.15.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 3. jūlijam plkst.17.00.

Izsoles vieta – Tadaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.