Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Kombainu šķūnis”, Tadaiķu  pagasts, Dienvidkurzemes novads (kadastra Nr. 64880050151), reģistrēts Tadaiķu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000511904, trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64880050147 – 0,2068 ha platībā un būves ar kadastra apzīmējumu 64880050070011- 926,47 m2 platībā.

Īpašuma sākuma cena 7300,00 EUR, drošības nauda 730,00 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, izsoles solis – 500,00 EUR.

Izsoles datums - 2023. gada 6. jūnijā plkst. 11.15.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 1. jūnijam plkst.17.00.

Izsoles vieta – Tadaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.