Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Krusātas skola”-6, Kalvenes pagasts, Dienvidkurzemes novads (kadastra Nr. 64669000113), reģistrēts Kalvenes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 98 6 , otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 57,2m2 un kopīpašuma 572/5407 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 64660090036001, saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 64660090036002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 64660090036.

Īpašuma sākuma cena 672,00 EUR, drošības nauda 67,20 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, izsoles solis – 50,00 EUR.

Izsoles datums - 2023. gada 6. jūnijā plkst. 12.00.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 1. jūnijam plkst.17.00.

Izsoles vieta – Tadaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.