Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Kungu iela 24, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 64920064229, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Īpašums sastāv no zemes vienības 0,5699 ha platībā, reģistrēts Vaiņodes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000626902.

Īpašuma sākuma cena 4500,00 EUR, drošības nauda 450,00 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, izsoles solis – 200,00 EUR.

Izsoles datums - 2022. gada 20. oktobrī plkst. 13.00.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2022. gada 18. oktobrim plkst. 12.00.

Izsoles vieta – Priekules pagasta un Priekules pilsētas apvienības pārvaldē, Saules ielā 1, Priekulē, Dienvidkurzemes novads.