Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Lielā iela 103-5, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.64099000870, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa ar kadastra apzīmējumu 64090050078001  46 m2 platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 190/1000 domājamām daļām no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 64090050078001, 64090050078002, 64090050078003, 64090050078004, 64090050078005 un zemes ar kadastra apzīmējumu 64090050078, reģistrēts Grobiņas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.370 5.

Īpašuma sākuma cena 8200,00 EUR, drošības nauda 820,00 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, izsoles solis – 500,00 EUR.

Izsoles datums - 2023. gada 25. aprīlī plkst.10.00.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 20. aprīlim plkst.17.00.

Izsoles vieta – Tadaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.