Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Liepu iela 7, Durbe, Dienvidkurzemes novads (kadastra Nr. 64070010089), reģistrēts Durbes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000563776, trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64070010089 – 1655 m2 platībā.

Īpašuma sākuma cena 1000,00 EUR, drošības nauda 100,00 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR.

Izsoles datums - 2023. gada 6. jūnijā plkst. 11.30.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 1. jūnijam plkst.17.00.

Izsoles vieta – Tadaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.