Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Magones”, Virgas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.64980040317, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64980040154, 0,3268 ha platībā, no kuriem 0,3158 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,011 ha citas zemes, reģistrēts Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000645136.

Īpašuma sākuma cena 1700,00 EUR, drošības nauda 170,00 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR.

Izsoles datums - 2023. gada 25. aprīlī plkst. 11.00.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 20. aprīlim plkst.17.00.

Izsoles vieta – Tadaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.