Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Pļurpe”, Kalētu pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 64640020049, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Īpašums sastāv no zemes vienības 6,0 ha platībā, reģistrēts Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000008602.

Īpašuma sākuma cena 51000,00 EUR, drošības nauda 5100,00 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, izsoles solis – 2000,00 EUR.

Izsoles datums - 2022. gada 20. oktobrī plkst. 12.30.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2022. gada 18. oktobrim plkst. 12.00.

Izsoles vieta – Priekules pagasta un Priekules pilsētas apvienības pārvaldē, Saules ielā 1, Priekulē, Dienvidkurzemes novads.