Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Purvs”, Priekules pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 64820080114, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64820080114 – 89,42 ha platībā, reģistrēts Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000598626.

Īpašuma sākuma cena 327 900,00 EUR, drošības nauda 32 790,00 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, izsoles solis – 10 000,00 EUR.

Izsoles datums - 2022. gada 20. oktobrī plkst. 10.00.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2022. gada 18. oktobrim plkst. 12.00.

Izsoles vieta – Priekules pagasta un Priekules pilsētas apvienības pārvaldē, Saules ielā 1, Priekulē, Dienvidkurzemes novads.