Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Raiņa bulvāris 7-11, Aizpute, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 64059000884, reģistrēts Aizputes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.258 11, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa 48,9 m²  platībā, pie dzīvokļa īpašuma piederošām 39/1000 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 64050040016001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 64050040016.

Īpašuma sākuma cena 8100,00 EUR, drošības nauda 810,00 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, izsoles solis – 500,00 EUR.

Izsoles datums - 2023. gada 6. jūlijā plkst.11.00.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 3. jūlijam plkst.17.00.

Izsoles vieta – Tadaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.