Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Rūķi”, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6448 008 0065, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums sastāv no divām zemes vienībām. Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 64480080085, 3,34 ha platībā (no tiem 1,31 ha mežs), reģistrētas 2 būves ar kadastra apzīmējumiem 64480080085001; 64480080085002. Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 64480080099, 0,09 ha platībā, reģistrēta būve ar kadastra apzīmējumu 64480080085003, reģistrēts Cīravas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000623812.

Īpašuma sākuma cena 13 400,00 EUR, drošības nauda 1340,00 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, izsoles solis – 1000,00 EUR.

Izsoles datums - 2023. gada 25. aprīlī plkst. 11.15.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 20. aprīlim plkst.17.00.

Izsoles vieta – Tadaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.