Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Sila Fonds”, Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads (kadastra Nr. 64840200037), pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64840200037, 98,4 ha kopplatībā, no kura mežs 92,4 ha, purvs 3,8 ha, zem ceļiem 1,8 ha un 0,4 citas zemes, reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000058002.

Īpašuma sākuma cena 758 500,00 EUR, drošības nauda 75 850,00 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, izsoles solis – 50 000,00 EUR.

Izsoles datums - 2023. gada 14. martā plkst.11.15.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 9. martam plkst.17.00.

Izsoles vieta – Tadaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.