Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Tirgoņu iela 1, Priekule, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6415 003 0196, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0195 1914 m2 kopplatībā (1914 m2 citas zemes).

Īpašuma sākuma cena 2800 EUR, izsoles solis 200 EUR, drošības nauda 280 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

Izsoles datums - 2024. gada 18. jūnijā plkst.11.00.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 13. jūnijam plkst.17.00.

Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

 

Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta