Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Vētras”-8, Bārta, Bārtas pagasts, Dienvidkurzemes novads (kadastra Nr. 64449000071), reģistrēts Bārtas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 103 8, otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums sastāv no dzīvokļa 39,4m2 platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 4420/51120 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 64440040245001 un 64440040245002, un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64440040245.

Īpašuma sākuma cena 1840,00 EUR, drošības nauda 184,00 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR.

Izsoles datums - 2023. gada 6. jūnijā plkst. 12.15.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 1. jūnijam plkst.17.00.

Izsoles vieta – Tadaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.