Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Virgas kalte, Virgas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 64980010291, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Īpašums sastāv no zemes vienības 1,0473 ha platībā (0,9848 ha zeme zem ēkām un 0,0625 ha zem ceļiem) un 3 (trīs) ēkām (graudu šķūnis 452,90 m2,  svaru māja 34,50 m2, kalte-klēts 709,20 m2), reģistrēts Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000443862.

Īpašuma sākuma cena 11500,00 EUR, drošības nauda 1150,00 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, izsoles solis – 500,00 EUR.

Izsoles datums - 2022. gada 20. oktobrī plkst. 13.30.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2022. gada 18. oktobrim plkst. 12.00.

Izsoles vieta – Priekules pagasta un Priekules pilsētas apvienības pārvaldē, Saules ielā 1, Priekulē, Dienvidkurzemes novads.