Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekritīgas zemes vienībā “Laši”, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, ar kadastra apzīmējumu 6448 008 0034 0,60 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

Objekta nomas sākumcena–  105 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

Izsoles solis – 10 EUR par 1 ha gadā bez PVN

Nomas līguma termiņš no līguma parakstīšanas dienas līdz 30.09.2028.

Izsoles datums - 2024. gada 29. maijā plkst.11.50.

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 23. maijam plkst.17.00.

Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta