Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekrītošajā zemes vienībā “Kalnbērziņi”, Kalētu pagasts, Dienvidkurzemes novads (kadastra Nr. 64640040170), 0,3518 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 64640040170, lauksaimniecības vajadzībām.

Objekta nomas sākumcena–  98,00 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

Izsoles solis – 9,00 EUR par 1 ha gadā bez PVN

Izsoles datums - 2023. gada 14. februārī plkst.10.00

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 10. februārim plkst.17.00.

Izsoles vieta – Kalētu pagasta pārvaldes ēkā, Liepu aleja 6, Kalēti, Kalētu pagasts, Dienvidkurzemes novads.