Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekrītošajā zemes vienībā “Liepas 10”, Bunkas pagasts, Dienvidkurzemes novads (kadastra Nr. 6446 001 0215), 0,70 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0319 lauksaimniecības vajadzībām.

Objekta nomas sākumcena–  129,00 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

Izsoles solis – 10,00 EUR par 1 ha gadā bez PVN

Nomas līguma termiņš no līguma noslēgšanas brīža līdz 30.09.2027.

Izsoles datums - 2023. gada 14. jūnijā plkst.10.15

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 12. jūnijam plkst.17.00

Izsoles vieta – Tadaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.