Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekrītošās zemes vienībā “Krēsliņi”, Kalētu pagasts, Dienvidkurzemes novads (kadastra Nr. 6464 004 0110), 2,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0110 lauksaimniecības vajadzībām.

Objekta nomas sākumcena–  110,00 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

Izsoles solis – 10,00 EUR par 1 ha gadā bez PVN

Nomas līguma termiņš no 01.06.2023. līdz 30.09.2029.

Izsoles datums - 2023. gada 23. maijā plkst.10.00

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 18. maijam plkst.17.00

Izsoles vieta – Kalētu pagasta pārvaldes ēkā, Liepu aleja 6, Kalēti, Kalētu pagasts, Dienvidkurzemes novads.