Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Jelgavas iela 41, Aizpute, Dienvidkurzemes novads (kadastra Nr. 6405 008 0015), daļā 230000 m2 (23,00 ha) platībā ar kadastra apzīmējumu 6405 008 0015 lauksaimniecības vajadzībām.

Objekta nomas sākumcena–  110,00 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

Izsoles solis – 10,00 EUR par 1 ha gadā bez PVN

Nomas līguma termiņš no 01.06.2023. līdz 30.09.2027.

Izsoles datums - 2023. gada 23. maijā plkst.10.30

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 18. maijam plkst.17.00

Izsoles vieta – Kalētu pagasta pārvaldes ēkā, Liepu aleja 6, Kalēti, Kalētu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta