Kategorija
Nomas tiesību izsoles
Statuss
Izsludināta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Mediņi-Upesgrietēni”, Kalētu pagasts, Dienvidkurzemes novads (kadastra Nr.6464 006 0030), daļā 4,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6464 006 0030 lauksaimniecības vajadzībām.

Objekta nomas sākumcena– 128,00 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

Izsoles solis – 10,00 EUR par 1 ha gadā bez PVN

Nomas līguma termiņš no 01.10.2023. līdz 04.06.2025.

Izsoles datums - 2023. gada 29. augustā plkst.11.45

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 24. augustam plkst.17.00

Izsoles vieta – Tadaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.