Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ''Palīgsaimniecības'', Otaņķu pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6480 006 0012, daļā 7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6480 006 0012 lauksaimniecības vajadzībām.

Objekta nomas sākumcena–  155 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

Izsoles solis – 10 EUR par 1 ha gadā bez PVN

Nomas līguma termiņš no līguma parakstīšanas brīža līdz 30.09.2025.

Izsoles datums - 2023. gada 5. decembrī plkst. 12.45

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 30. novembrim plkst. 17.00

Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta