Kategorija
Nomas tiesību izsoles
Statuss
Izsludināta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Veckalniņi”, Bunkas pagasts, Dienvidkurzemes novads (kadastra Nr. 6446 001 0205), daļā 3,60 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0445 lauksaimniecības vajadzībām.

Objekta nomas sākumcena– 137,00 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

Izsoles solis – 10,00 EUR par 1 ha gadā bez PVN

Nomas līguma termiņš no līguma parakstīšanas brīža līdz 30.09.2025.

Izsoles datums - 2023. gada 29. augustā plkst.12.00

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 24. augustam plkst.17.00

Izsoles vieta – Tadaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.