Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina zemes vienības daļas “Personīgās palīgsaimniecības Jaunmājas”, Vaiņodes pagastā, Dienvidkurzemes novadā, nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli. Īpašums sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64920040132 8,00 ha platībā.

Īpašuma izsoles nomas sākumcena 93,00 EUR  par 1ha gadā bez PVN. Izsoles solis 9,00 EUR par 1ha gadā bez PVN

Izsoles datums - 2022. gada 6. oktobrī plkst. 13.00   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2022. gada 3. oktobrim plkst. 12.00.

Izsoles vieta – Aizputes pilsētas pārvaldes ēkā, Atmodas iela 22, Aizpute, Dienvidkurzemes novads.