Kategorija
Atsavināšanas izsoles
Statuss
Izsludināta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma “Dandziņi”, Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6484 015 0062, otro elektronisku izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6484 015 0062 0,3445 ha. Kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai norādīta sekojoša eksplikācija: 0,3195 ha tīrumi un 0,0250 ha citas zemes.

Īpašuma sākuma cena 23 120 EUR, izsoles solis 1000 EUR, drošības nauda 2312 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Izsoles sākuma datums: 2024.gada 5.jūnijs plkst.13.00.

Izsoles noslēguma datums: 2024.gada 5.jūlijs plkst.13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024.gada 25.jūnijam jāiemaksā nodrošinājums izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Tālr. uzziņām 29246818